Under planlegging

Juryen har valgt Spir Arkitekter med prosjektet SKOLEHAGEN som vinner av konkurransen

Gamle Nanset skole skal blir et nytt og flott boligprosjekt

Litt om prosjektet

LABO har kjøpt den gamle Nansetskolen og planlegger et boligprosjekt på tomten. I den forbindelse ble det arrangert en arkitektkonkurranse.

Juryen har valgt Spir Arkitekter med prosjekt SKOLEHAGEN som vinner av idekonkurransen.

Juryen Juryen har nå vurdert ideforslagene etter ulike kriterier der både utvendige arealer, arkitektonisk utforming av bygningsmassen og fellesarealenes funksjonalitet og attraktivitet har vært viktige. Lys- og solforhold, støyskjerming og samt hvordan bygningsmassen og utearealenes knyttes sammen med eksisterende bebyggelse har blitt vurdert. 

Som boligbyggelag som skal bygge for våre medlemmer har også det kommersielle potensialet vært grundig diskutert, men aller viktigst i vurderingen har juryen vektlagt av konseptet skal være framtidsrettet og med rom for videre bearbeiding. 

Alle de tre forslagene har gode kvaliteter og løsninger, og juryen har hatt tre fellesmøter for å komme til enighet.

Prosjektet juryen har valgt som vinner fremstår harmonisk og veltilpasset øvrig bebyggelse.  

Fasaden, høydedifferensieringen og takløsningene mot Nansetgata mener juryen at vil gi en av Larviks viktigste gater et flott løft, samtidig som fremtidige beboere har skjermede balkonger og uteoppholdsarealer.

Juryen har valgt en vinner som har valgt å legge ideer rundt fellesfunksjoner i kombinasjon med leilighetsbygg som danner et naturlig «torg/møteplass» som juryen synes er spennende.

Variert farge-, materialbruk og størrelse på boligene, ideer og løsningsforslag rundt parkering og adkomst samt gode uteoppholdsarealer, mener juryen vil være suksessfaktorer i det fremtidige prosjektet på Nanset skole, når det nå skal bearbeides videre.