Overføring av medlemsskap

Det er også mulighet til å overføre medlemskap


Skjema må skrives ut, signeres og sendes/leveres til LABO
Last ned skjema

E-post: labo@labo.no 
Eller
Postadresse:
Larvik Boligbyggelag
pb.263, Prinsegata 4
3251 Larvik

 

Hvem kan medlemskapet overføres til?

Et medlemskap i LABO kan overføres til nærmeste familie, f.eks. egne eller ektefelles slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, søsken etc.  Nærmere bestemmelser om hvilke regler som gjelder i forbindelse med overføring får du ved å henvende deg til LABO!

Se illustrasjon her